തിരക്കഥ കൊണ്ടുളള ചൂരല്‍ പ്രയോഗവുമായി വീണ്ടും ശ്രീനിവാസന്‍; “പവിയേട്ടന്റെ മധുരചൂരലിന്റെ” ടീസര്‍ പങ്കുവച്ച് ജയസൂര്യ

തിരക്കഥ കൊണ്ടുളള ചൂരല്‍ പ്രയോഗവുമായി വീണ്ടും ശ്രീനിവാസന്‍; “പവിയേട്ടന്റെ മധുരചൂരലിന്റെ” ടീസര്‍ പങ്കുവച്ച് ജയസൂര്യ
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV