നോട്ട് നിരോധനവും ജിഎസ്ടിയും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ പിന്നോട്ടുവലിച്ചു - രഘുറാം രാജന്‍

നോട്ട് നിരോധനവും ജിഎസ്ടിയും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ പിന്നോട്ടുവലിച്ചു - രഘുറാം രാജന്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
നോട്ട് നിരോധനവും ജിഎസ്ടിയും സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയെ പിന്നോട്ടുവലിച്ചു - രഘുറാം രാജന്‍
വാഷിങ്ടണ്‍: നോട്ട് നിരോധനവും ജി.എസ്.ടിയും ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ ..