ലൈംഗികാവയവത്തില്‍ സിലിക്കോണ്‍ കുത്തിവച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തി, യുവാവിനെ തേടിയെത്തിയത് മരണം

ലൈംഗികാവയവത്തില്‍ സിലിക്കോണ്‍ കുത്തിവച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തി, യുവാവിനെ തേടിയെത്തിയത് മരണം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV