ടോപ് ലെസ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നടി ഇഷ തല്‍വാറിനെതിരെ വന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം.

ടോപ് ലെസ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നടി ഇഷ തല്‍വാറിനെതിരെ വന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം.
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Eyewitness News
ടോപ് ലെസ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത നടി ഇഷ തല്‍വാറിനെതിരെ വന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം. | Eyewitness News
നടി ഇഷ തല്‍വാറിനെതിരെ വന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം. ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ടോപ്‌ലെസ് ചിത്രമാണ് വന്‍ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. കമന്റ് ബോക്‌സിന് കീഴെ