തറക്കല്ലിട്ട വിഎസും, ആദ്യം വിമാനമിറക്കിയ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമില്ല; കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുംചാരി നിന്നവര്‍

തറക്കല്ലിട്ട വിഎസും, ആദ്യം വിമാനമിറക്കിയ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമില്ല; കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുംചാരി നിന്നവര്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Pravasishabdam
തറക്കല്ലിട്ട വിഎസും, ആദ്യം വിമാനമിറക്കിയ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുമില്ല; കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മണ്ണുംചാരി നിന്നവര്‍ - Pravasishabdam
കണ്ണൂര്‍: വടക്കന്‍ മലബാറിന്റെ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കു ചിറകേകിത്തൊണ്ട് കണ്ണൂര്‍ വിമാനത്താവളം നാളെ കുതിച്ചുയരുകയാണ്. നവീകരിച്ച വിമാനത്താവളം നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോള്‍ തറക്കല്ലിട്ടവരും ആദ്യം വിമാനമിറക്കിയവരും നോക്കുകുത്തികളാവുകയാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ മണ്ണും ചാരി നിന്നവര്‍ക്ക് ചുളുവില്‍ ഒരു ഉദ്ഘാടനം. വിഎസ് ..