ഉത്പാദനം കുറച്ച് ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍; എണ്ണവില കൂടും

ഉത്പാദനം കുറച്ച് ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍; എണ്ണവില കൂടും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
ഉത്പാദനം കുറച്ച് ഒപെക് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍; എണ്ണവില കൂടും | Reporter Live
അടുത്തവര്‍ഷം മുതല്‍ പ്രതിദിന എണ്ണ ഉത്പാദനത്തില്‍ കുറവു വരുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ച് എണ്ണയുല്‍പാദക സംഘടന (ഒപെക്)