പോലീസിന് ആശ്വാസം….

പോലീസിന് ആശ്വാസം…. ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ബുധനാഴ്ച വരെ നീട്ടി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Pravasishabdam
പോലീസിന് ആശ്വാസം.... ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ബുധനാഴ്ച വരെ നീട്ടി - Pravasishabdam
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ നിരോധനാജ്ഞ ബുധനാഴ്ച വരെ നീട്ടി. പമ്പ, സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കല്‍, ഇലവുങ്കല്‍ എന്നിവടങ്ങളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടണമെന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അംഗീകരിച്ചു. ശബരിമലയിലേയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേയും സ്ഥിതിഗതികള്‍ പൊതുവെ ..