ഉര്‍വശി തിയേറ്ററിന്റെ പുതിയ ചലച്ചിത്രം, ‘സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ?

ഉര്‍വശി തിയേറ്ററിന്റെ പുതിയ ചലച്ചിത്രം, ‘സത്യം പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കുവോ?’; വടക്കന്‍ സെല്‍ഫിക്കുശേഷം വ്യത്യസ്തമായ ടൈറ്റലുമായി ജി പ്രജിത്ത്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV