ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകസുന്ദരി കിരീടം വനേസ പോന്‍സ് ഡി ലിയോണിന്

ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകസുന്ദരി കിരീടം വനേസ പോന്‍സ് ഡി ലിയോണിന്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
ഈ വര്‍ഷത്തെ ലോകസുന്ദരി കിരീടം വനേസ പോന്‍സ് ഡി ലിയോണിന് | Reporter Live
മിസ് മെക്‌സികോ വനേസ പോന്‍സ് ഡി ലിയോണ്‍ ലോകസുന്ദരി കിരീടം സ്വന്തമാക്കി