പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശി; എന്തിനെന്നോ…?

പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശി; എന്തിനെന്നോ…?
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Pravasishabdam
പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശി; എന്തിനെന്നോ...? - Pravasishabdam
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയില്‍ നിന്നും പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ കര്‍ണാടക സ്വദേശി. പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയെ 25 ലക്ഷം രൂപ മോചനദ്രവ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മഞ്ഞനിക്കരയില്‍ നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത്. സംഭവത്തില്‍ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ കര്‍ണാടക ഭദ്രാവതി സ്വദേശി മുരളീധര(55) നാണ് ..