മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു, മരണപ്പെട്ട ലൈസാമ്മയുടെ ഹൃദയം ഇനി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ജീവന് തുണയാകും

മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു, മരണപ്പെട്ട ലൈസാമ്മയുടെ ഹൃദയം ഇനി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ജീവന് തുണയാകും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Eyewitness News
മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു, മരണപ്പെട്ട ലൈസാമ്മയുടെ ഹൃദയം ഇനി തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഒരു ജീവന് തുണയാകും | Eyewitness News
തിരുവനന്തപുരം: ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങള്‍ മണ്ണില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് ലെെസാമ്മ പോയപ്പോഴും അവരുടെ ഹൃദയമിടിപ്പുകള്‍ പോലും ഇനിയും ഈ ലോകത്തെ തൊട്ടറിയും. അവയവദാനത്തിന്