500 രൂപയ്ക്ക് 4ജി ഫോണുമായി ഗൂഗിള്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

REPORTER - Malayalam News Channel - Breaking News, Latest News, Kerala,India,World,Politics,Movies,Entertainment,Sports,Business, Pravasi, Environment
500 രൂപയ്ക്ക് 4ജി ഫോണുമായി ഗൂഗിള്‍ | Reporter Live
വിസ്‌ഫോണ്‍ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ 4ജി ഫോണില്‍ ഏത് 4ജി സേവന ദാതാവിന്റ സിമ്മും ഉപയോഗിക്കാം.