ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സിപിഎം നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് പുതിയതായി സംപ്രേഷണമാരംഭിച്ച ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ 24 ന്യൂസിൻറെ സർവ്വേ ഫലം

ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സിപിഎം നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് പുതിയതായി സംപ്രേഷണമാരംഭിച്ച ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ 24 ന്യൂസിൻറെ സർവ്വേ ഫലം
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Eyewitness News
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സിപിഎം നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് പുതിയതായി സംപ്രേഷണമാരംഭിച്ച ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെ 24 ന്യൂസിൻറെ സർവ്വേ ഫലം | Eyewitness News
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമലയില്‍ ബി.ജെ.പി രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിച്ചെന്ന് 24 ന്യൂസ് സര്‍വേഫലം. ഇന്ന് സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച 24 ന്യൂസിന്റെ ‘ശബരിമല ഇംപാക്ട്