നന്നായി നടത്തുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക' - പ്രതിഷേധവുമായി പ്രേക്ഷകര്‍; ടാഗോറിലെ ഷോകള്‍ റദ്ദാക്കി

നന്നായി നടത്തുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക' - പ്രതിഷേധവുമായി പ്രേക്ഷകര്‍; ടാഗോറിലെ ഷോകള്‍ റദ്ദാക്കി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV

Mathrubhumi
നന്നായി നടത്തുക, അല്ലെങ്കില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുക' - പ്രതിഷേധവുമായി പ്രേക്ഷകര്‍; ടാഗോറിലെ ഷോകള്‍ റദ്ദാക്കി
തിരുവനന്തപുരം: ചലച്ചിത്ര മേളയില്‍ നിലവാരം കുറഞ്ഞ പ്രൊജക്ടര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ..