പത്തനാപുരത്ത് വിവാഹദിവസം കല്യാണച്ചെക്കനെ കാണാതായി; അന്വേഷിച്ചെത്തിയവര്‍ കണ്ടത് ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്കാപ്പം കഴിയുന്ന ‘വരനെ’; ഒടുവില്‍ പോലീസ് കേസും

പത്തനാപുരത്ത് വിവാഹദിവസം കല്യാണച്ചെക്കനെ കാണാതായി; അന്വേഷിച്ചെത്തിയവര്‍ കണ്ടത് ഗര്‍ഭിണിയായ ഭാര്യയ്ക്കാപ്പം കഴിയുന്ന ‘വരനെ’; ഒടുവില്‍ പോലീസ് കേസും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV