പയ്യോളിയില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബോംബേറ് നടത്തിയ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

പയ്യോളിയില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ബോംബേറ് നടത്തിയ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV