മുനമ്പം ഹാര്‍ബറിന് സമീപം ബാഗുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍; ബോട്ടില്‍ കടന്നത് റിസോര്‍ട്ടില്‍ താമസിച്ചവരല്ലെന്ന് പൊലീസ്

മുനമ്പം ഹാര്‍ബറിന് സമീപം ബാഗുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയില്‍; ബോട്ടില്‍ കടന്നത് റിസോര്‍ട്ടില്‍ താമസിച്ചവരല്ലെന്ന് പൊലീസ്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV