ഗൂഗിള്‍ പേയുടെയും, പേടിഎമ്മിന്‍റെയും വിപണി പിടിക്കാന്‍ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച് ആമസോണ്‍ പേ https

ഗൂഗിള്‍ പേയുടെയും, പേടിഎമ്മിന്‍റെയും വിപണി പിടിക്കാന്‍ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ച് ആമസോണ്‍ പേ https://t.co/vyNSXXCKri
@NewsHead

For InstantView News @NewsHeadIV