അഭിമന്യുവിന്റെ ഓര്‍മകളില്‍ വിതുമ്പി മാതാപിതാക്കള്‍; ആശ്വസിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വീടിന്റെ താക്കോല്‍ കൈമാറി

അഭിമന്യുവിന്റെ ഓര്‍മകളില്‍ വിതുമ്പി മാതാപിതാക്കള്‍; ആശ്വസിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; വീടിന്റെ താക്കോല്‍ കൈമാറി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV