അടൂരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ ആര്‍എസ്‌എസ് നേതാക്കള്‍ അടക്കം 5 പേരെ പോലീസ്‌ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അടൂരിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ ആര്‍എസ്‌എസ് നേതാക്കള്‍ അടക്കം 5 പേരെ പോലീസ്‌ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV