മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറങ്ങാന്‍ നശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകള്‍

മോദിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഇറങ്ങാന്‍ നശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തിലേറെ വൃക്ഷത്തൈകള്‍
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV