ഗള്‍ഫില്‍ ജോലിക്കിടെ മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനി സിഇഒ എത്തി

ഗള്‍ഫില്‍ ജോലിക്കിടെ മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ കമ്പനി സിഇഒ എത്തി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV