അഭിമന്യുവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സിപിഐഎം നിര്‍മിച്ച വീടിന്‍റെ താക്കോല്‍ദാനം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും

അഭിമന്യുവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സിപിഐഎം നിര്‍മിച്ച വീടിന്‍റെ താക്കോല്‍ദാനം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്‍വഹിക്കും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV