ഗള്‍ഫില്‍ മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ വീട്ടിലെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച് സഹായധനം നല്‍കി ഗള്‍ഫ് കമ്പനി സിഇഒ; ഭാഷയ്ക്കും മതത്തിനും രാജ്യത്തിനും അതീതമായ .

ഗള്‍ഫില്‍ മരിച്ച തൊഴിലാളിയുടെ കുടുംബത്തെ വീട്ടിലെത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച് സഹായധനം നല്‍കി ഗള്‍ഫ് കമ്പനി സിഇഒ; ഭാഷയ്ക്കും മതത്തിനും രാജ്യത്തിനും അതീതമായ സ്‌നേഹവും മനുഷ്യത്വവും
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV