യു എ ഇയില്‍ പൊതുമാപ്പ് സമയത്ത് ആറ് മാസത്തെ താത്കാലികവിസ അനുവദിച്ചിരുന്നത് നിര്‍ത്തലാക്കി

യു എ ഇയില്‍ പൊതുമാപ്പ് സമയത്ത് ആറ് മാസത്തെ താത്കാലികവിസ അനുവദിച്ചിരുന്നത് നിര്‍ത്തലാക്കി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV