ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ദുര്‍വിനിയോഗം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാന്‍ ലോകായുക്ത ഉത്തരവായി

ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ദുര്‍വിനിയോഗം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നോട്ടീസ് അയക്കാന്‍ ലോകായുക്ത ഉത്തരവായി
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV