കന്യകയായ പെണ്‍കുട്ടി സീല്‍ ചെയ്ത കുപ്പിപോലെ, സീല്‍ പൊട്ടിയ ശീതളപാനീയം ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമോ?

കന്യകയായ പെണ്‍കുട്ടി സീല്‍ ചെയ്ത കുപ്പിപോലെ, സീല്‍ പൊട്ടിയ ശീതളപാനീയം ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമോ? പ്രൊഫസറുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദത്തിലേക്ക്
@NewsHead
For InstantView News @NewsHeadIV